Hodnoty a jednotky

CSS

.

Klúčové slovo

Číslo

Veľkosť

Percento

URL adresa

Farba

Reťazec

Uhol, čas, frekvencia